Nikki Roumel

Known For: Acting

Birthday: 2000-05-08

Place of Birth: Toronto, Ontario, Canada

Also Known As: Nikola Roumeliotis

Biography: